Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Schuyler
Nigdy nie podchodź zbyt blisko! Widzisz, kiedyś zbliżyłam się zbyt mocno do człowieka i on wyrwał mi serce.
Reposted fromMissMurder MissMurder viawbrewzasadom wbrewzasadom
Schuyler

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Schuyler
4205 48ec 500
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viacats cats
Schuyler
Byłoby pięknie, gdyby uczucia można było zwyczajnie wyłączyć.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
Schuyler
daj mi pięć minut i flaszkę tequili, a zniszczę swoje życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
Schuyler
przez kilka sekund naprawdę mi się wydaje, że serce przestało mi bić.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
Schuyler
w głowie słyszę tylko jedno słowo: dlaczego? dlaczego? dlaczego? dlaczego?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
Schuyler
2494 2550 500
Schuyler
8780 ce21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasamozatrucie samozatrucie
Schuyler
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viasamozatrucie samozatrucie
Schuyler
7340 bbdc
Reposted fromflesz flesz viasamozatrucie samozatrucie
Schuyler
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Schuyler
Reposted frompanimruk panimruk viasamozatrucie samozatrucie
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viasamozatrucie samozatrucie
Schuyler
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viasamozatrucie samozatrucie
Schuyler
7229 d9ff
Reposted fromdecepcion decepcion viasamozatrucie samozatrucie
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasamozatrucie samozatrucie
Schuyler
Schuyler

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viasamozatrucie samozatrucie

June 28 2015

Schuyler
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viahunsert hunsert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl