Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Schuyler
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Schuyler
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline vianenneke1006 nenneke1006
Schuyler
Schuyler
Schuyler
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Schuyler
4388 6c31
Zrozumiała, że tęsknota spowodowana odległością jest niczym w porównaniu do tej tęsknoty, którą się czuje, kiedy się patrzy na ukochaną osobę każdego dnia i wie doskonale, że nie zauważy tego nigdy, choćby się krzyczało.
Schuyler
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
— tumblr
Schuyler
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Schuyler
8312 393c 500
Schuyler
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaLadyGodiva LadyGodiva
Schuyler
1403 460a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialunoliel lunoliel
Schuyler
3198 548c 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe vialunoliel lunoliel
1858 9e25 500

thetalee:

oh my god it’s beautiful

Reposted fromspacemuffinz spacemuffinz vialunoliel lunoliel
Schuyler
Reposted fromscience science vialunoliel lunoliel
Schuyler
2717 6692 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaaynis aynis
Schuyler
4739 1fef
Reposted frompeasorela peasorela viaaynis aynis
Schuyler
3739 9267 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaynis aynis
Schuyler
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis
Schuyler
Łatwiej jest się z czegoś wycofać, niż w coś się zaangażować. Związek wymaga pewnego rodzaju odwagi i wytrzymałości psychicznej, które od dawna były silnymi stronami kobiet, zbyt rzadko zauważanymi i docenianymi.
— Carol Gilligan "Innym głosem"
Reposted frommartjestsuper martjestsuper viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl